Блог с информация за Безплатното Обучение с Ваучери

Въпроси

Схема Аз Мога Повече 2012-2013

Въпроси относно схемата Аз Мога Повече за 2013 година на Агенцията по Заетостта

Относно схемата на Агенция по Заетостта

Какво представлява схемата “Аз Мога Повече 2012-2013″?

   Тя е част от Оперативна програма “Развитие на Човешките Ресурси”.

Каква е нейната цел?

   Целта на схемата Аз Мога Повече 2013 е да предостави възможност на всяко работещо лице да кандидатства за безплатно обучение, за да повиши своята професионална квалификация и по този начин да увеличи шансовете си за професионална реалзация.

Въпроси, свързани с кандидатстването и със самите курсове

Какви са изискванията за кандидатстване?

   За да подадете документи за кандидатстване по схемата Аз Мога Повече 2012-2013 е необходимо да работите на трудов договор в частна фирма/предприятие или да сте самонаето лице (да притежавате фирма).

За какви Безплатни курсове с Ваучери мога да кандидатствам?

   Можете да кандидатствате за получаване на Ваучер за обучение по ключова компетенция или в професионален курс.

Какво е Ключова компетенция?

   Ключовите компетенции за учене през целия живот представляват комбинация от знания, умения и нагласи, от решаващо значение за развитието на човека, социалното включване, конкурентноспособността и пригодността за трудова заетост. Те увеличават възможностите за избор, повишават адаптивността към променящите се условия на живот и работа, правят хората социални, мобилни, конкурентоспособни и мотивирани.

   Курсове за усвояване на Ключови компетентности са: езиковите курсове (например: английски, немски, френски, испански и т.н.) и дигитални компетенции (например: начална компютърна грамотност, работа с графични програми като Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,  Corel Draw и т.н.)

Какво представляват професионалните курсове?

   Чрез преминаването на Безплатен професионален курс по схемата Аз Мога Повече 2012-2013, всяко одобрено от Агенцията по Заетостта лице може да повиши съществуващата или да придобие нова професионална квалификация: Икономист, Оперативен счетоводител, Готвач и много други.

За колко курса по схема Аз Мога Повече за 2013 имам право да подам документи?

   В случай, че преди не сте кандидатствали по схемата Аз Мога Повече, то тогава имате право да кандидатствате за два курса: 1 професионален курс и 1 за усвояване на ключова компетенция.

Миналата година кандидатствах за езиков курс по Аз Мога. Имам ли право да кандидатствам отново?

   Да, имате право да кандидатствате, но само за Професионален курс (напр. Икономика  и Мениджмънт), тъй като вече сте кандидатствали за ключова компетенция. По същия начин, ако сте кандидатствали за професионален курс по предишно издание на схемата Аз Мога към Агенцията по Заетостта, то тогава имате право да се запишете единствено за курс за усвояване на ключова компетентност. Ако сте преминавали и двата курса по схема Аз Мога Повече, в такъв случай, нямате право да кандидатствате за нито един курс по настоящето издание на Аз Мога 2013.

Какво следва, след като кандидатствам за получаване на Ваучер?

   След като подадете документи в Бюрото по Труда за участие в схемата Аз Мога Повече 2012-2013, Ви остава единствено да чакате. След като от Агенцията по Заетостта Ви одобрят, ще получите Уведомление и е необходимо да изберете Център за професионално Обучение / Доставчик на Обучение (напр. като нас), който предлага курса, от който се интересувате.

Какви курсове предлагате Вие като Доставчик на Обучение?

   Ние предлагаме професионално обучение и обучение по ключови компетенции. Курсовете, които ЦПО към Изоблок ЕООД предлага, са:

1. Ключови компетенции: Езикови и Дигитални компетенции:

- Езикови курсове:

 • Английски език;

 • Немски език;

 • Френски език;

 • Испански език;

- Дигитални компетенции:

 •  Компютърна грамотност;

 • Adobe Photoshop;

 • Adobe Illustrator;

 • Corel Draw;

 • Dream Weaver;

2. Професионални курсове:

 • Икономика и Мениджмънт;

 • Оперативно Счетоводство;

 • Електронна Търговия;

 • Текстообработване;

 • Маникюр и Педикюр;

 • Козметика;

 • Фризьорство;

 • Курс за готвач;

 • Водач на МПС;

Подробна информация за курсовете можете да откриете на началната страница, на http://e-obuchenie.bg

Мога ли да кандидатствам едновременно за езиков курс и курс Дигитални компетенции по схемата Аз Мога Повече 2012-2013?

   Не, езиковите курсове и дигиталните компетенции са ключови компетентности и трябва да изберете само единия курс. Напр. искате да кандидатствате за английски и за умения за работа с Photoshop (Дигитални компетенции). Можете да изберете само единия курс – или Английски език, или Дигитални компетенции – умения за работа с Adobe Photoshop и да го съчетаете с професионален курс (ако преди това не сте кандидатствали за такъв по схема Аз Мога Повече).

Къде и как се провежда обучението по схемата Аз Мога Повече 2012-2013?

   Формите на обучение, предлагани от Доставчиците на обучение с Ваучери по Аз Мога за 2012-2013, са две: присъствена и дистанционна.

   При присъствената форма на обучение, Доставчикът на Обучение осигурява зала, където да се преподават уроците и упражненията.

   При дистанционното обучение, Доставчикът на Обучение Ви предоставя достъп до платформа за дистанционно обучение, където са качени всички уроци и материали, необходими за обучението.

Искам да се запиша за присъствено обучение. Предлагате ли такова?

   Не, ЦПО към Изоблок ЕООД предлага изцяло Дистанционното Обучение, тъй като е по-предпочитано от курсистите, по-удобно е за тях и дава по-добри възможности за усвояване на материала.

Защо не предлагате присъствено обучение?

   Схемата Аз Мога Повече 2012-2013 е насочена към работещите, заети хора. Тоест, почти целодневно, през делничните дни, курсистите са ангажирани в професионален аспект. Вечер, когато се приберат изморени от работа, единственото, което искат, е да си почиват и да прекарват свободното си време със семейството, но това не е възможно, когато са записани на курс по схема Аз Мога Повече 2013 и той е в присъствена форма. Тогава те трябва да прекарат няколко часа в учебната зала. Ако сте се записали за курс, който е с 3-то ниво на проф. квалификация (960ч.), това означава, че в продължение на прблизително 9-10 месеца ще трябва да прекарвате в учебната зала по около 9-10 часа седмично и в час, определен от Доставчика на Обучение – обичайно след работа или в събота и неделя. Тази натовареност създава предпоставки за натрупване на закъснения и отсъствия от курса по схемата Аз Мога Повече 2013, защото някои курсисти започват редовно да закъсняват, поради техни лични и / или професонални ангажименти, създава се атмосфера, изпълнена с напрежение. На другите курсисти пък им доскучава и престават да слушат преподавателя, защото са изморени от работа и не могат да се концентрират върху обучението или защото в даден момент от живота си са овладели материала, предаван в момента. По този начин обучението по схемата Аз Мога Повече 2012-2013 става неефективно.

Но при дистанционното обучение по Аз Мога 2013 аз ще трябва самостоятелно да чета уроци и няма да мога да получа консултации с преподавател, нали? Това не е ли самообучение?

   Не, Дистанционното обучение по Аз Мога Повече за 2013 не е самообучение!

   Записвайки се при нас като, Вие ще получите достъп до платформа за дистанционно обучение, в която ще имате на разположение видео уроци, предварително записани от квалифициран преподавател, както и различни интерактивни упражнения. Те са предварително проверени от екип специалисти и Ви дават възможност да получите качествено обучение по избраната от вас специалност или ключова компетенция.

   Освен това имате и назначени онлайн консултации с преподавател – в конкретен ден и час – по време на които можете да зададете въпросите си и да упражните в реално време наученото. Предимството на тези консултации е, че преподавателят ще разполага с повече време, за да обърне индивидуално внимание на всеки един курсистите, защото ще разполагате с 24-часов достъп до платформата с материалите за обучението и на консултациите ще се обсъждат само неяснотите около материала.

   Дистанционното обучение по Аз Мога Повече 2013 е гъвкаво и Ви дава свобода да избирате по кое време да влизате в системата и да преглеждате уроците. Има минимум от 9-10 ч. седмично, който трябва да спазвате, но в колко часа и кои дни ще влизате в системата е изцяло Ваш избор!

Оценете публикацията

Вашият коментар