Блог с информация за Безплатното Обучение с Ваучери

Доставчици на Обучение

За ЦПО и Курсовете с Ваучери

Роля на Доставчиците на Обучение

Доставчиците на Обучение са Центрове за Професионално Обучение, които предлагат Безплатни Курсове с Ваучери по схема Аз Мога Повече, част от Оперативна програма “Развитие на Човешките ресурси”. Има 2 форми на обучение: присъствена и дистанционна. Различните Доставчици на Обучение предлагат една от двете форми, но по-голямата част са ориентирани към Дистанционното Обучение, тъй като то е най-предпочитаният вариант от курсистите. Центровете за Професионално Обучение са лицензирани от НАПОО и дипломите и сертификатите, които предоставят на курсистите (успешно завършили курса) са лицензирани и са валидни на територията на цялата страна.

Продължителността на курсовете, които предлагат Доставчиците на Обучение, зависи от вида на курса. Например, Езиковото Обучение е минимум 300 часа (по 100ч. за всяко ниво), за Професионалните  Курсове са между 600 и 960ч. (в зависимост от нивото на професионална квалификация), а за Дигиталните Компетенции – 45ч.

Оценете публикацията
Edno23 Svejo Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks

, , , , , , ,

Вашият коментар