Блог с информация за Безплатното Обучение с Ваучери

Немски език

Немски език с Ваучер за Безплатно Обучение

Курс по Немски с Ваучер

Безплатен Курс по Немски език Чрез Ваучери за Безплатно Обучение Безплатното Обучение по Немски език, по схема Аз Мога Повече е с обща продължителност 300 часа. Изучават се 3 нива по Общата Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР) като всяко ниво е с продължителност 100 часа. Най-често курсистите започват от нивото А1, което е начално и при [...]

Следваща