Блог с информация за Безплатното Обучение с Ваучери

Езикови курсове

Безплатен Курс по Испански език

Безплатен курс по Испански

Безплатно Обучение с Ваучери по схема Аз Мога Повече Дистанционно Обучение с Ваучер Можете да се обучавате по Испански език, чрез схемата на Агенция по Заетостта “Аз Мога Повече”. Кандидатстването тази година приключи, а одобрението на кандидатите, които успяха да подадът документи, започна да тече в почти всички градове. Курсът по Испански език може да [...]

, , , , , , , , , , , , , ,

Френски език с Ваучер за Безплатно Обучение

Безплатен курс по Френски език

Безплатен Курс по Френски Обучение по Схема Аз Мога Повече Курсът по Френски език с Ваучер е с продължителност 300ч. Изучават се общо 3 нива по ОЕЕР.  Обучението по френски, може да протича присъствено и дистанционно. Дистанционната форма е най-предпочитана, тъй като тя Ви спестява време и пари. Също така не свежда избора на Център [...]

, , , , , , , ,

Немски език с Ваучер за Безплатно Обучение

Курс по Немски с Ваучер

Безплатен Курс по Немски език Чрез Ваучери за Безплатно Обучение Безплатното Обучение по Немски език, по схема Аз Мога Повече е с обща продължителност 300 часа. Изучават се 3 нива по Общата Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР) като всяко ниво е с продължителност 100 часа. Най-често курсистите започват от нивото А1, което е начално и при [...]

Английски език и обучение

Английски език Повече информация за Английският език Английският език е световно признат език, официален е в редица държави и втори език в страни като Канада например. Странно е, че е най-говоримият език в САЩ, но не е официален. Въпреки това, английският е най-използваният език в света. Той се използва в програмирането от изследователите и др., [...]

, , , , , , , , , , , , , ,


Primark Hoofddorp

Следваща