Блог с информация за Безплатното Обучение с Ваучери

Козметика

Козметика с Ваучер по схема Аз Мога Повече

Безплатен кутс по схема Аз Мога Повече

Курс по Козметика с Ваучер Безплатно Обучение по Козметика Курса по Козметика може да се провежда в смесена форма. Това означава, че теорията ще бъде дистанционна, чрез платформа за дистанционното обучение, а практиката – присъствена, в салон. Курсът по Козметика е с минимална продължителност 660ч. като при успешно завършено обучение, получавате Свидетелство за завършен курс [...]

, , , , , , , , , , ,