Блог с информация за Безплатното Обучение с Ваучери

аз мога английски

Английски език и обучение

Английски език Повече информация за Английският език Английският език е световно признат език, официален е в редица държави и втори език в страни като Канада например. Странно е, че е най-говоримият език в САЩ, но не е официален. Въпреки това, английският е най-използваният език в света. Той се използва в програмирането от изследователите и др., [...]

, , , , , , , , , , , , , ,

Аз Мога Повече

Схема Аз Мога Повече Схемата Аз Мога Повече е част от Оперативна Програма “Развитие на Човешките Ресурси”. Целта на програмата е да предостави възможност на заети лица в частния сектор, които работят на трудов договор или са самоосигуряващи се лица да получат възможност за безплатно обучение. Условия за кандидатстване: За да кандидатствате по схемата е [...]

, , , , , , , , , , , ,