Блог с информация за Безплатното Обучение с Ваучери

новина

Скоро стартира дистанционното обучение по схема Аз Мога Повече!

Дистанционно обучение ще има и то много скоро! Има сериозно раздвижване в Агенция по Заетостта по въпроса със спряното дистанционно обучение по схема Аз Мога Повече. Очаквайте много скоро конкретни дати и срокове за започване на всички обучения дистационна или смесена форма на обучение по схемата Аз Мога Повече за 2013 година. За да сте [...]

, , ,

Краен срок за подаване на документи по схема Аз Мога Повече

Ще има ли нов прием на документи

Краен срок за прием на документи Схема Аз Мога Повече На 02.11.2012г, приключи приема на документи по схема Аз Мога Повече. Бюджетът по схемата, бе увеличен с 50 млн. лв, които да се използват за обучение по чужди езици или професионална квалификация на лица заети в частния сектор. Не всички желаещи, обаче, успяха да кандидатстват. В [...]

, , , , , ,