Блог с информация за Безплатното Обучение с Ваучери

Възникването на парите

Древните монети са първите пари

Най – влиятелното средство от материален характер със сигурност си остават парите. Всичко в света се прави заради парите – неимоверният труд, който хората полагат ежедневно, стремежът в развитието на бизнеса, на икономика, счетоводство, което води парите и т.н. Всички тези дейности съществуват с идеята да се печелят и управляват пари.

Парите, възникнали, като разменно средство, днес вече са завладели умовете на хората, а на някои дори и цялото разумно съзнание в манията да трупат количества пари, защото наличието на огромни суми пари, ги прави богати, а богатството дава власт и сила в ръцете на хората. От необходимо платежно средство, днес парите са се превърнали в средство, което е способно да унищожи хуманността у всеки човек.

Заради силата, която притежават парите си заслужава да разгледаме историята им на възникване и на развитие. На икономически език, парите се дефинират като всеки индифицируем обект с икономическа стойност, който има общоприета функция да служи за заплащане на стоки или услуги, както и за връщане на дългове в рамките на един пазар. Дефиницията, която важи за тях е, че парите са законно платежно средство в дадена страна.

Зараждането на парите като платежно средство тръгва от пазара, където по – напред са се използвали предмети за пазарна размяна. За разменно средство служили добитъкът, реколтата – зеленчуци, плодове, жито или брашно. Тази стока се продавала в замяна на други предмети, от които имали нужда хората. С развитието на пазара започнали да се разменят и благородни метали, от които в последствие започнало да се изработват и монети.

Всяка стока притежавала своя собствена стойност, като цената на дадената стока се определяла от интересите, нуждите и ценностната система на конкретната цивилизация.

С развитието на цивилизациите се появили и проторазменни средства, които правели разменната търговия много по – лесна и практична. Така като разменни предмети постепенно започнали да се прилагат различни метали от различно естество – злато, сребро, желязо, калай. Тези метали в онези древни години били с еднаква универсална ценност за всички народи и цивилизации по земята. По този начин ценните метали освен в разменно средство, придобили и мярка на стойността.

Един от първите народи, използващи металите като разменно средство, още през 3 000 г. пр. н. е.  били тези от Месопотамия. Изследователи са открили, че през 2 500 г. пр. н. е. на глинени плочки от народите по месопотамските земи се споменава среброто като разменно платежно средство. Този вид плащане се оказва, че е било изключително удобен начин, особено за търговците, които търгували с големи количества стоки като например кораби, складове, кервани. Обаче за обикновените хора, които имали по – дребна търговия, този начин за разплащане не бил изгоден, защото златото било твърде скъпо за тях.

И така веднъж започнала търговията с метали се стигнало и до появата на първите монети, които се свързват с Мала Азия, където през 6 в. пр. н. е. е въведена първата метална монета, която била изработена от самородна сплав между злато и сребро. Тези монети се отличавали с разнообразие в размерите и в това, че на тях не се отбелязвала стойност, както е в съвременните монети.

Можем да вметнем само, че са изказани различни хипотези къде и кой е открил първите монети. Някои изследователи твърдят, че първо в Древен Китай са се появили те. Ние няма да задълбаваме разследването по този въпрос, а ще продължим нататък, за да кажем, че древните гърци били тези, които първи приели новата идея за монетна система и започнали да произвеждат монети от сребро и бронз, които нарекли драхми. Тези монети обаче, съдържали конкретно количество метал, който имал конкретна ценова стойност. Другото отличително при тях било, че като гаранция за точното съдържание на метала в тях, при изработката им се изографисвал печата на владетеля, града и държавата, която ги емитирала.

Появата на парите подпомагат развитието на цивилизацията, като още появата им се свързва със съвпадението с настъпващите политически промени, когато племенните общества започнали да се трансформират в градове и държави.

Парите са, били са и ще бъдат най – важното средство в материалния живот на човека. Те са средство за оцеляване и средство, с което всеки човек се е сблъсквал. Важно умение е човек да може да борави правилно с тях. Такива способности бихте могли да научите в професионалните курсове по Оперативно счетоводство и Икономика и мениджмънт, където несъмнено всичко се свежда до сметки и управление на парите. Ако проявявате интерес към тези професии, то сега можете да се доверите на схемата Аз мога повече и доставчиците на обучение, работещи съвместно с нея и да станете част от тези професионални курсове и то напълно безплатно. Изискването към вас е да сте работещо лице и да сте назначени на трудов договор. Ваше абсолютно право е сам да изберете центъра за професионално обучение, в който да се обучавате.

В някои ЦПО – та се предлага дистанционна форма на обучение, която е иновативен метод, срещаш все повече симпатии от страна на курсистите. Това е така, защото методът изцяло се основава на онлайн обучението, където обучаващите се могат да учат по интернет, като за целта са им необходими само компютър, таблет или смарт телефон. Уроците в е – обучението са видео и са сътавени по интерактивен начин като са преподадени от педагози, професионалисти в областта на счетоводството, икономиката и мениджмънта.

С дистанционното обучение, всеки от вас се освобождава от ангажимента да ходи на конкретно място в конкретен ден и час. Тук всеки сам има правото да решава кога и как да учи на място, което му е най – удобно.

Възможността да се обучаваш, без да си притиснат от обстоятелства независещи от теб, винаги действат мотивиращо и носят положителни страни. Затова не се колебайте, а се доверете на тези доставчици на обучение, които предлагат дистанционен метод за учене и стане част от иновациите в обучението.

Оценете публикацията
Edno23 Svejo Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks

, , , , ,

Вашият коментар