Блог с информация за Безплатното Обучение с Ваучери

Запознайте се с основните счетоводни понятия

Онлайн курсове по оперативно счетоводство по програма Аз мога повече

Имате възможност да го направите сега, докато четете тази кратка и непълна статия, или да го направите както трябва, когато започнете своето онлайн обучение по оперативно счетоводство.

Схемата за социално развитие „Аз мога повече” и лицензираните центрове за професионално обучение ще ви помогнат да го направите безплатно, веднага щом подадете своето заявление и бъдете одобрени.

Счетоводството заема голям дял от научната област и изглежда сякаш всеки ден става все по-сложно и трудно за разбиране. На повечето хора никога няма да им се наложи да задълбочат познанията си върху счетоводните методи и практики, но разбирането на основните счетоводни понятия ще даде предимство всеки обикновен човек, когато се наложи да вземе някое инвестиционно решение.

Съществуват три основни счетоводни метода: касов, начислен и модифициран. Касовият метод се изразява в записването на доходите, когато плащането е направено и записване на разходите, когато има плащане. При методът на начисляване доходите се записват, когато е получена възможност за получаването им, а разходите, веднага щом се получи основание за плащане. Модифицираният метод на водене на счетоводство е комбинация между предните два метода.

Финансовите данни се отчитат от оперативния счетоводител в началото на всяка календарна или фискална година. Календарната година започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември. Фискалната година започва тогава, когато реши управленския състав на компанията. При някои стопански дейности една календарна година не отразява пълен дванадесет месечен цикъл от приходи и разходи, така че фискалната година осигурява по-добър поглед върху годишните финансови резултати.

Балансът представлява финансов отчет, при който оперативният счетоводител изброява всички активи и пасиви и се посочва общата пазарна стойност на компанията. Счетоводният баланс отразява универсалното счетоводно уравнение, което гласи, че „активите се равняват на пасивите плюс собствения капитал”.

Според науката за счетоводството активите включват работния инвентар, офис мебелите, както и всички суми за получаване. Пасивите са действащите сметки за всички плащания като тези за ипотекирано имущество или ежемесечните плащания на заплатите. Собственият капитал включва всички пари на собственика, които инвестира в бизнеса, както и нетните печалби или загуби на бизнеса към определената дата.

В отчета за доходите счетоводителят изброява подробно всички форми на приходи и разходи за определен период от време. Разходите обикновено са допълнително разбити в подраздели като разход за поддръжка на офиса, разход за заплати и разход за реклама.

Главната счетоводна книга е нещо като доклад, в който под формата на таблици оперативният счетоводител попълва всички дейности на фирмата, свързани с финансите. Няма сделка, която да не фигурира в главната счетоводна книга. В таблицата със сметките се включва всеки елемент, който би оказал влияние върху баланса или отчитането на доходите.

Свържете се с нас за да разберете как да кандидатствате за безплатен електронен курс по оперативно счетоводство към някой от по-добрите доставчици на обучение.

Запознайте се с основните счетоводни понятия 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Edno23 Svejo Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks

, ,

Вашият коментар