Езикови и професионални курсове, ключови компетентности и дигитални компетентности с ваучери по схема
Аз Мога Повече 2014-2015 към Агенция по заетостта.

Ключови компетентности- Английски език и Немски език с ваучер по схема Аз Мога Повече


ключови компетенции

Умението да общуваш на чужд език в наши дни е много по ценено и необходимо от колкото преди, това е и причината да се определя като ключова компетентност. В над 40% от всички интервюта за работа присъства задължително владеене на чужд език, а в над 70% от тях това е Английски език или Немски език. Познаването на чужд език може не само да Ви даде по-добри шансове за намиране на работа, но и да Ви помогне да разширите Вашия обхват на възможности извън границите на България. Прегледайте нашите предложения за безплатни интерактивни езикови видео уроци, изпълнени с реални ситуации и от ежедневието, тестове и диалози.

Нашите езикови курсове са разработени с мисъл за актуалното използване на езика и включват интуитивно изучаване на полезни теми. Също така разработването на курсовете е съобразено с изискванията на Агенцията по Заетостта за ключови компетентности от одобрен доставчик на обучение.

 

Разгледайте предложенията ни за езикови курсове като натиснете бутона отдолу.

 

 

Професионални Курсове

 

професионални обучения по аз мога повечеЖелаете да придобиете нова професия или да повишите квалификацията си на сегашното работно място - професионалните ни курсове са верният път.

Ние сме одобрен доставчик на обучение по схемата Аз Мога Повече.
Няма по-добра инвестиция от тази в нова професия. А ако това се случва без да Ви пречи на така или иначе натовареното ежедневие - тогава само липсата на желание може да Ви дели от успеха. Бъдейки тук, четейки този текст ние вече приемаме, че Вие нямате този проблем.

Ние сме лицензиран Център за Професионално Обучение от НАПОО - Национална Агенция По Образование и Обучение.

След завършване на професионален курс при нас получавате съответното Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация, в зависимост от типа на курса и хорариума, който сте избрали.

 

Разгледайте нашите предложения за професионални курсове като натиснете бутона отдолу.

 

 

Дигитални компетенции

 

Курсове по Дигитални компетенцииС нас можете да усвоите тайните на най-търсените програмни продукти по лесен и увлекателен начин. Нашите преподаватели ще Ви напътстват във всяка стъпка от Вашето обучение. Вече не е нужно да отсъствате от работа за да се обучавате по така привлекатените програмни продукти като Photoshop © и CorelDraw ©.

Имате затруднения с работата с новите версии на Microsoft Office © , това вече не е проблем с нашите интерактивни курсове.

 

 

 

 

 

Повече информация за КУРСОВЕТЕ С ВАУЧЕРИ по АЗ МОГА ПОВЕЧЕ

 

обучение с ваучериВ През последните месеци обучението с ваучери към Агенцията по заетостта стана актуална тема и много хора успяха да се възползват от субсидиите които Агенцията по Заетостта предостави чрез програмите "Аз Мога" и "Аз Мога Повече". Агенция по заетостта отпусна още 50 милиона лева за периода от 2012 до 2014 година за безплатни курсове с ваучери за работещи лица.

 

 

 

 

Разгледайте курсовете с ваучери като натиснете бутона отдолу.

 

 

КУРСОВЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ

 

курсове за строителни фирмиВъв връзка с годишното потвърждаване пред КСБ и изискването за ежегодно обучение на персонала ние предлагаме дистанционни курсове които Ви пестят време, като не отсъствате от работа, пестите и средства за транспорт, защото нашите курсове са дистанционни и обучението е в удобно за Вас време и място.

Предлагаме курсове по:

- Здравословни и Безопасни Условия на Труд,

- Координатор по Безопасност и Здраве,

- Длъжностно лице по БЗ,

- Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност