Курс Водач на МПС за обществен превоз


Специалности:
Вътрешни и международни превози на товари, код по СППОО:8400902
Вътрешни и международни превози на пътници, код по СППОО:8400901

 

::Важно::

От 17.10.2012г. има нова наредба, която гласи че всички кандидати за специалността Вътрешни и международни превози на пътници/товари ще трябва да предоставят копие от Шофьорска книжка - с минимум категория "В"

Какво ще придобия с това обучение?

Курсовете са с продължителност 300 учебни часа. Теоретичната част на курса се провежда вДистанционна форма на обучение а практическата е Присъствена. Ще можете да бъдете адекватни на пътя и ще имате по-добри технически познания в сферата на превозните средства. Ще бъдете професионални водачи на МПС. След успешно завършване на курса, полагайки теоретичен изпит и изпит по практика, Вие ще получите Свидетелство за професионална квалификация. Тези от вас които желаят да придобият по-висока катеоря шофьорска книжка ще трябва да се явят на изпит пред "ДАИ" , за който заплаща курсиста, както и за допълнителните такси като БЧК и други. ЦПО към Изоблок може само да съдейства в организирането на провеждането на съответния изпит пред държавните органи.

::Важно::
Услугите, които Изоблок ЕООД предоставя на своите клиенти не са ексклузивни за курсистите принасящи ваучери по схемата Аз Мога Повече, а важат за всички наши клиенти. Всеки курсист записал се при нас за една от двете, гореопоменати специалности, без значение дали е клиент заплащащ за обучението си или допринася ваучер за обучение, ще получи едни и същи привилегии.
Условията на обучение и услугите, както и промоциите, предоставени от Доставчик на обучение - ЦПО към Изоблок не трябва да се асоциират с Агенция по Заетостта а само с ЦПО към Изоблок.

 

Колко време трябва да отделям за обучение, колко често и за колко дълго?

Съгласно изискванията на Агенцията по Заетостта, нашата учебна програма предвижда 300 учебни часа, като практическата част е по-гляма от теоретичната.

Времетраенето на курса зависи от натовареността, която курсистите изберат и от учебния график.

 

Ще получа ли Свидетелство в края на курса ?

Да. След приключване на курса ще получите Свидетелство за професионална квалификация.

 

курс водач на МПС

водач на МПС за обществен превоз

 

Ще получа ли учебник ?вътрешни и международни превози

Да. Всеки включил се в курса получава " Учебно помагало за квалификация на водачи на ППС за превоз на ТОВАРИ/ПЪТНИЦИ."

 

 

 

 

 

 

 

Какво трябва да направя за да се запиша и КОГА ?

Първата стъпка, която трябва да направите е да се свържете с нас.