Безплатен професионален курс - Заварчик по схемата Аз Мога Повече 2012 -2013


Професия „Заварчик”, код 521090
Специалност „Заваряване”, код 5210901

     

заваряване на профили и тръбиЦентърът за професионално обучение към „Изоблок“ ЕООД организира курсове за обучение на заварчици в платена форма и с ваучери по схема "Аз Мога" и "Аз Мога Повече" към Агенция по Заетостта.

Обучението се извършва по индивидуални програми, според вида финансиране, одобрени от НАПОО или Агенцията по Заетостта.

Завършилите успешно курса получават Свидетелство за професионална квалификация. Професионалното обучение за придобиване на степен за професионална квалификация, провеждащo се от ЦПО към „Изоблок“ ЕООД е съобразено с Наредба № 7 от 11.10.2002г.

Курсът е с продължителност 300 учебни часа и при завършване придобивате ПЪРВА СТЕПЕН на професионална квалификация. миг и маг заваръчна техника

 

 

Кой може да се запише в курса?

1. Лица одобрени от Агенцията по Заетостта по схеми Аз Мога и Аз Мога Повече.

2. Лица желаещи да повишат своята квалификация – платена форма.

Степените на правоспособност по заваряване са подредени по възходящ ред в зависимост от сложността на заваръчните дейности. Придобиват се след притежаване на съответната предходна степен.

 

Начин на провеждане на обучението

заваряване с аргонОбучението се осъществява в смесена форма на обучение - присъствена и дистанционна форма.


1. Теория – дистанционна форма на обучение в специална платформа. До платформата има 24 часов достъп на обучаемия, за да може да осъществява своята теоретична подготовка в удобно за него време.

2. Практика – присъствена форма – по утвърден Учебен график.

Курса може да се организира по групи или идивидуално, според изискванията и възможностите на обучаемия. По схеми Аз Мога и Аз Мога Повече се формират групи при набиране на 5 одобрени кандидата от Агеницията по заетостта.
Продължителността на обучението е различна и зависи от възможностите на обучаемия, входящото професионално ниво или сроковете по схеми Аз Мога и Аз Мога Повече.

 

     

 

Какво ще се изучава в курса по заваряване ?

заваряване на тръби в курса по заваряване в ЦПО към ИзоблокМодулите включени в учебната програма са следните:


- Термини, определения. Нормативни документи.
- Инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда.
- Заваряване на ъглови шевове
- Видове термични обработки
- Заваръчна дъга.Формиране на заваръчния шев
- Зона за термично влияние. Металургични процеси.
- Особености на оборудването за ВИГ заваряване за РЕДЗ
- Особености на технологията за РЕДЗ.
- Видове стомани и особености на тяхното заваряване.
- Напрежения и деформации в заваръчните шевове.
- Заваряване на листов материал
- Изпитване и контрол на заваръчните шевове.
- Дефекти в заваръчните шевове
- Предпазване и предотвратяване образуването на дефекти в заваръчните шевове
- Особености при РЕДЗ заваряване на хром-никелови стомани.
- Особености при РЕДЗ на тръби с различни диаметри.
- Заваряване на тръби
- Особености при РЕДЗ заваряване на алуминиеви сплави.
- Особености при РЕДЗ заваряване на чугуни.
- Заваряване на тръби в положение HL-045 –под наклон
- Специални настройки на машините за РЕДЗ.
- Други заваръчни методи-МИГ/МАГ
- Изобразяване на неразглобяеми съед. Изобразяване на разглобяеми съед. Технологична документация Изработване на скица
- Основи на рязането , Динамика на процеса на рязане
- Механични изпитвания на материалите. Якост на опън, усукване, огъване и др.
- Елек. и магн. вериги - основни величини и параметри.
- Електрически измервания
- Строеж на металите. Теория на сплавите. Желязо - въгл. диаграма.Въгл. стомани-видове и предназначение.
- Видове термични обработки: закаляване, отвръщане и др.
- Напрежения и деформации при нагряване и мерки за тяхното избягване и отстраняванеПри завършване на курса

Завършването на професионалното обучение се извършва в зависимост от вида на учебната програма и начина на финансиране на обучението, чрез полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

Каква диплома ще получите в края на своето обучение?

Успешно положилите изпитите по теория и по практика за придобиване на професионална квалификация получават Свидетелство за професионална квалификация

професионални курсове заварчик

оп аз мога повече

 

Как да се запишете за курса по заваряване?

За да се запишете за курса по заваряване е необходимо да ни се обадите и наш служител ще ви помогне да приготвите необходимите документи. Процедурата е много лека и бърза и ще отнеме няколко минути.

>> записване за курса по заваряване или връзка с нас <<