Курс Текстообработване с ваучер
по схема Аз Мога Повече 2014 - 2015


Доставчик на обучение по текстообработване - дистанционен курс.

300 учебни часа, Първа степен на професионална квалификация.

Дистанционно обучение по Аз Мога Повече

     

Безплатен курс по Tекстообработване към Агенция по заетостта - схема Аз мога повече 2014 - 2015.

доставчик на обучение Текстообработване

Курса по Текстообработване е в дистанционна форма на обучение и се провежда в удобно за вас време. Това е най-задълбочения курс, насочен към обработката на документи и данни. Курса е безплатен за одобрените кандидати по схема Аз Мога Повече 2014 - 2015 към Агенция по Заетостта. Вашият ваучер - финансиран от Европейския социален фонд покрива всички разходи по обучението ви !

 

 

Свържете се с нас за начални дати и актуална информация за този курс.

 

 

 

 

Свидетелство за професионална квалификация по Текстообработване.

При завършване на курса по текстообработване вие получавате свиделство от ЦПО към "Изоблок", лицензиран учебен център за професионално обучение към НАПОО - Национална Агенция за Професионално Образование и обучение


курс текстообработване с ваучер по Аз Могатекстообработване свидетелство


За актуална информация относно курса по Текстообработване или за начални дати на следващите сформирани групи, свържете се с нас още днес.

>> записване и връзка с нас <<

 

Курс Текстообработване с ваучер