Безплатно обучение по програмата Аз Мога Повече 2012 - 2014


Получаване на Ваучер и стартиране на обучение по схема "Аз Мога Повече" - обяснено в лесни стъпки !

Кандидатстване, Одобрение, Избор на Доставчик на Обучение, Получаване на ваучер, Стартиране на Обучението.

Стъпка 1 - Кандидатстване - Стартира на 15 Октомври 2012 и приключва на 02 Ноември 2012 (само 3 седмици)

Дирекция Бюро по Труда -  Изток София

При тази първа стъпка кандидата подава документите си в Бюрото по труда по местоживеене или месторабота - Избора е ваш.

Документите които трябва да подадете са следните:

- Копие от дипломата си за средно образование, както и копие от дипломата за висше образование, (ако имате такава)
- Копие от личната ви карта.
-
Декларация (по образец - има обяснение по-долу)
- Заявление (по образец - има обяснение по-долу)

За ваше удобство, можете да изтеглите и разпечатате Заявлението и Декларацията необходими за кандидатстването ви за ваучер от тук:

Заявление за Аз Мога Повече 2012 (не забравяйте да се разпишете и на втората страница от Заявлението- задължително е !)
Декларация за кандидатстване по Аз Мога Повече

По долу ще видите и попълнени екземпляри на заявлението и декларацията, които да използвате за образец. Съветваме ви да си разпечатате минимум 2 копия от празните бланки, едната да попълните спрямо нашите инструкции а другата да носите със себе си празна - в случай че има несъответствия с изискванията на конкретното Бюро по труда в което кандидатствате.

Заявление за Аз Мога Повече 2012 (ПОПЪЛНЕН ОБРАЗЕЦ)
Препоръчително е също и да погледнете и попълнения образец с допълнителни пояснения тук -> Заявление (С ПОЯСНЕНИЯ)

Декларация за кандидатстване по Аз Мога Повече (ПОПЪЛНЕН ОБРАЗЕЦ)

Документите се подават лично от лицата кандидатстващи за безплатно обучение, освен в случаите в които се е събрала група от кандидати и те опълномощят един от тях да занесе попълнените документи в Бюрото по труда.

Запомнете ! Ако имате затруднения с попълването на Декларацията или Заявлението - ние сме на ваше разположение! Потърсете ни на един от телефоните за контакт


Стъпка 2 - Одобрение.

Когато ви одобрят в общия случай ще получите обаждане по телефона от служител на Бюрото по труда в което сте кандидатствали. От там ще ви издадът Уведомление и Уведомително писмо. С уведомлението вие вече можете да търсите Доставчик на обучение. Валидността на Уведомлението е 30 дни, но ако за този период все още не сте успели да намерите доставчик на обучение, то уведомлението може да бъде удължено с още един месец. Това става като отидете в бюрото по труда, преди да изтече срока на уведомлението.

 

Дистанционно обучение по Аз Мога Повече

Стъпка 3 - Избор на доставчик

Това е времето в което вие трябва да изберете Център за Професионално Обучение или Езикова школа.
Център за Професионално Обучение към Изоблок е одобрен доставчик на обучение към Агенция по Заетостта. тел 0700 13 005

 

Стъпка 4 - Получаване на ваучер

След като намерите доставчик на обучение следва те да ви попълнят предвидената за тази цел част от Уведомлението. След като го попълнят вие трябва да занесете тази част (изрязък) от Уведомлението до Бюрото по труда за да ви запишат и прекратят изтичането на срока на Уведомлението ви. В този изрязък е отбелязана и началната дата на курса. 7 дена преди началната дата на курса ви от Бюрото по труда ще ви издадът ваучер, който вие трябва лично да получите и дадете или изпратите на Доставчика на Обучение.

 

Стъпка 5 - Стартиране на обучението

След като Доставчика на обучение е получил ваучера от вас, тогава няма повече пречки вие да започнете вашето обучение на предвидената за начало на курса дата.

 

Доставчик на обучение към Агенция по заетостта "Изоблок" е одобрен да извършва обучения с ваучери както по професионални курсове, така и по ключови компетенции и чужди езици.

 

 

Успех на всички кандидатствали, и не забравяйте, че имате 30 дневен срок от получаване на уведомлението, да върнете в Бюрото по труда заверения изрязък от уведомлението.

Свържете се с нас, ние сме на ваше разположение!


Доставчици на обучение по схема Аз Мога Повече