Курсове с ваучери предоставени от Агенция по заетостта по
Оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси

Дистанционно обучение по Аз Мога Повече

Как работи ваучерната система на обучение в България и какво трябва да имате предвид, ако искате да се възползвате от нея.

Има няколко основни особености на Ваучерната система на обучение, които я правят уникална по рода си:


1. Обучаемите могат сами да изберат обучаваща организация - "Доставчик на обучение"

2. Обучаващите организации, тъй-наречените "Доставчици на обучение" трябва да отговарят на определени изисквания, за да бъдат включени в списъка с одобрените доставчици.

3. Заплащането на ваучера от Агенцията по Заетостта към Доставчика на обучение се извършва само ако се докаже качествено обучение, което от своя страна е набор от условия на които обучението предоставено от Доставчика трябва да отговаря. Това от своя страна гарантира качество на услугата за Обучаваните лица.

4. Обучаваното лице е длъжно да присъства на минимум 80% от учебните занятия, биле те присъствени или дистанционни.

5. Ако Обучаваното лице не изпълни задълженията си за редовно рисъствие в клас или в платформата за дистанционно обучение (ако обучението е в дистанционен вид), то лицето трябва да възстанови стойността на ваучера на Доставчика на обучение, поради факта че повече от 20% отсъствия от учебните занятия автоматично анулират ваучера.

 

Тези 5 точки обобщават особеностите на ваучерната система за финансиране на обучения в България.

В България с ваучерна система на обучение се извършват почти всички обучения, финансирани от Европейския съюз. Причината за това е че тя е много прозрачна и лицата изявяващи желание да се обучават имат свободата да изберат сами обучаваща институция. Това освен прозрачност дава и поле за конкуренция между обучаващите организации, което от своя страна повишава качеството на предлаганите от доставчиците обучения и обслужване.

 

Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 2007-2013-2014

Схема - Аз Мога Повече 2013

 

Текущата програма на Агенцията по заетостта работеща с ваучери - Оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси предлага обучения на заети лица в схемаха АЗ МОГА ПОВЕЧЕ. Лицата трябва да са на трудов договор и да не са изучавали професията или ключовата компетентност в средното си образование.

 

       >>           Схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ           <<        

Прочетете повече за "Аз Мога Повече" и изискванията към кандидатите тук -->

 

      >>   Списък с курсове по Аз Мога Повече   <<       

Вижте списък с курсовете по които можете да се обучавате с ваучер тук -->

 

е-обучение © 2011