Обучение по Здравословни и Безопасни Условия на Труд

 

Курсове по ЗБУТ за строителни фирми.

 

Обученията по ЗБУТ са изцяло дистанционни и са изключително удобни и гъвкави спрямо вашето свободно време. Препоръчваме ви да посетите www.zbut.net за обучения и курсове по збут за строителни фирми.

 

Обучение по збут за строителни фирми

Координатор по безопасност и здраве в строителството, ЗБУТ

Длъжностно лице по Безопасност и Здраве в строителството, ЗБУТ