Обучение по Здравословни и Безопасни Условия на Труд

 

Курсове по ЗБУТ за строителни фирми.

 

Обученията по ЗБУТ са изцяло дистанционни и са изключително удобни и гъвкави спрямо вашето свободно време. Препоръчваме ви да посетите www.zbut-academy.bg за обучения и курсове по збут за строителни фирми.

Експресно онлайн обучение по БЗР в ЗБУТ Академия

-- Координатор по безопасност и здраве в строителството, ЗБУТ

 

-- Длъжностно лице по Безопасност и Здраве в строителството, ЗБУТ

 

-- Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

 

-- Длъжностно лице по ЗБУТ

 

-- Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

 

-- Орган по безопасност и здраве при работа, ЗБУТ

 

-- Длъжностно лице, което провежда инструктажи по безопасност и здраве при работа, ЗБУТ

 

-- Първоначално обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд в предприятията, ЗБУТ

 

-- Ежегодишно обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд в предприятията, ЗБУТ