Обученията по схема "Аз Мога Повече" в ЦПО към Изоблок!


Актуални въпроси и отговори.

 

На тази страница ще намерите отговори на много от най-честите въпроси, които нашите клиенти ни задават относно програмата Аз мога повече и обученията.

 

 1. Ще имам ли достъп до уроците след края на курса?
 2. Колко месеца е продължителността на дистанционен езиков курс към ЦПО към Изоблок?
 3. Как мога да се запиша за дистанционно обучение към Изоблок ЕООД?
 4. Какво следва, ако по време на обучението загубя или сменя работното си място?
 5. ЦПО към Изоблок лицензиран ли е и има ли право да провежда обучения по схема Аз Мога Повече?
 6. За програма Аз мога повече могат ли да кандидатстват хора с увреждания?
 7. Има ли минимален праг на възрастта за кандидатстване по схема Аз мога повече?
 8. А има ли определен минимален или максимален доход, който трябва да получавам, за да кандидатствам за ваучер?
 9. Мога ли да завърша втори курс по програма Аз мога повече?
 10. Мога ли да карам две обучения паралелно, ако съм одобрен по Аз мога повече?
 11. Мога ли да сменя специалността си ако съм си променил решението?
 12. Мога ли да се откажа от курса или да го прехвърля за след време?
 13. Мога ли да предам ваучера на мой приятел/колега?
 14. Какво е обучението по Аз мога повече - само присъствено или само дистанционно? Или е възможно да е смесено?
 15. Колко време след издаване е валиден ваучера ми?
 16. Какво трябва да направя ако изгубя ваучера си?
 17. Колко време минава докато ме одобрят за програмата Аз мога повече?
 18. Какво става ако не успея да изкарам докрай курса с ваучер по програма Аз мога повече?
 19. Какво следва, ако не издържа изпита на края на курса без ваучер?
 20. Колко са позволените часове, в които мога да отсъствам, без да се анулира ваучера?
 21. Ще получа ли учебник за курса, който съм записал(а) към ЦПО Изоблок?
 22. Как да следя кои уроци ми предстоят и кои вече съм минал(а), за да нямам отсъствия?
 23.  


 

 

Въпрос:

Ще имам ли достъп до уроците след края на курса?

Отговор:

ДА! Наблюденията ни показват, че множеството от нашите курсисти се възползват от възможността да преговарят учебния материал, за да затвърждават своите знания, стигайки назад дори до уроците от началото на курса. Това се наблюдава с особена интензивност към края на обучението. Това ни подтикна да предоставим на всички наши завършили курсисти след Август 2013 г. отворен достъп до всички материали от курса, в който са участвали, за 6 допълнителни месеца след края на курса. Така всеки успешно завършил курсист след Август 2013 г. ще има възможност за спокоен и аналитичен преговор на целия материал за 6 месеца, считано от датата на завършване на курса.

 


 

Въпрос:

Колко месеца е продължителността на дистанционен езиков курс към ЦПО към Изоблок?

Отговор:

Нормалната продължителност на езиковия курс е 6 месеца, но това може да се променя спрямо желанието на мнозинството в групата. Курсът започва със стандартен учебен график от 6 месеца, но след втората учебна седмица ние провеждаме онлайн среща с курсистите в една от консултациите с преподавател и при решение на цялата група увеличаваме или намаляваме броя на уроците в отчетните периоди, респективно и натоварването на курсистите в учебния график. Така обучението при нас е не само качествено, но и удобно.
Забележка: При намаляване на уроците в отчетния период, се увеличава броя на отчетните периоди и курсът се удължава, за да могат да се вземат всичките 300 учебни часа, заложени по програма.


 

Въпрос:

Как мога да се запиша за дистанционно обучение към Изоблок ЕООД?

Отговор:

Ако сте получили уведомление, можете да ни го изпратите с куриер или по пощата. Необходимо е да ни изпратите и вашето ЕГН, телефон за контакт и е-мейл. Веднага щом получим уведомлението, наш служител ще се свърже с вас, за да потвърдим получаването на уведомлението и да ви съобщим кога да го очаквате вече попълнено, началната дата на курса, както и да отговори на въпроси, които може да имате във връзка със започването на курса.

 


 

Въпрос:

Какво следва, ако по време на обучението загубя или сменя работното си място?

Отговор:

Обучението продължава без промяна. Важно е единствено до издаването на ваучера да сте на трудов договор в частна фирма, спрямо изискванията на схема Аз Мога Повече. Трябва обаче да уведомите незабавно Дирекция Бюро по Труда, където сте кандидатствали за Ваучер, за настъпилата промяна.

 


 

Въпрос:

ЦПО към Изоблок лицензиран ли е и има ли право да провежда обучения по схема Аз Мога Повече?

Отговор:

ДА! ЦПО към Изоблок е лицензиран център за професионално обучение от Националната Агенция по Професионално Образование и Обучение НАПОО. Лицензия № 200812596 от 18.06.2008 г. Можете да видите пълен списък с професиите, които ЦПО към Изоблок има лиценз за обучение на официалния сайт на НАПОО -> Списък с лицензираните професии на ЦПО към Изоблок ЕООД.

ЦПО към Изоблок също е и одобрен доставчик на обучение по ОП РЧР, схема Аз Мога Повече, към Агенция по заетостта. Можете да видите списъка с обучения по Професионална квалификация тук-> Професионални курсове по схема Аз Мога Повече към Изоблок ЕООД.
Също така ЦПО към Изоблок ЕООД е одобрен да извършва и обучения по Ключови компетентности като езикови обучения и обучения по компютърна грамотност. Пълния списък можете да видите тук -> Ключови компетентности по схема Аз Мога Повече към Изоблок ЕООД

 


 

Въпрос:

За програма Аз мога повече могат ли да кандидатстват хора с увреждания?

Отговор:

Критериите за кандидатстване за получаване на Ваучер за обучение по схема "Аз мога повече" се определят от Агенцията по Заетостта за всеки отделен прием на документи. Изискванията към кандидатите при последния прием на заявления през 2012-та година бяха лицата да работят на трудов договор към частна фирма и да имат завършено средно образование. Не беше посочено условие, което да попречи на лице с увреждане, ако то отговаря на горепосочените изисквания, да кандидатства за Ваучер за безплатно обучение.


 

Въпрос:

Има ли минимален праг на възрастта за кандидатстване по схема Аз мога повече?

Отговор:

Изискванията, изведени към кандидатстващите за Ваучер за безплатно обучение от Агенцията по Заетостта при последния прием на документи през 2012-та година, включваха условие лицето да работи на трудов договор към частна фирма и не беше посочен минимален или максимален праг за възрастта на кандидатите.

 


 

Въпрос:

А има ли определен минимален или максимален доход, който трябва да получавам, за да кандидатствам за ваучер?

Отговор:

При последния прием на документи през 2012 година не беше посочен горен или долен праг за размера на възнаграждението на кандидатите, което получават. Доходите не вляят на това дали имате право на ваучер.Въпрос:

Мога ли да завърша втори курс по програма Аз мога повече?

Отговор:

Ако желаете да преминете втори курс по схемата "Аз мога повече", то трябва да сте кандидатствали за него при последния прием на докумети в периода 15.10.2012 - 02.11.2012 година. Лице, което не се е възползвало от обучение с ваучер при предишно издание на схемата "Аз мога" ("Аз мога повече" е нейно продължение), имаше право да кандидатства за получаване на ваучери за обучение за 2 различни курса, като единият от тях беше за усвояване на ключова компетентност (напр. чуждоезиково обучение или курс по Дигитална компетентност), а другият - за повишаване или получаване на нова професионална квалификация. Ако сте кандидатствали само за един курс, а сега желаете да преминете и второ обучение, трябва да изчакате да бъде обявен нов прием на документи по схемата, за да можете да се възползвате.Въпрос:

Мога ли да карам две обучения паралелно, ако съм одобрен по Аз мога повече?

Отговор:

Ако сте кандидатствали и сте одобрени за получаване на Ваучери за две различни обучения по схемата "Аз мога повече", трябва да изберете кое от тях искате да преминете първо, тъй като според условията на схемата нямате право да преминете паралелно (едновременно) двете обучения. След успешното преминаване на първия курс, занесете копие на получения документ за преминато обучение (свидетелство, сертификат, удостоверение) в Дирекция Бюро по Труда, от където са Ви одобрили, за да Ви издадат уведомление за втория курс, за който сте одобрени. Имайте предвид, че и двете обучения трябва да приключат преди 31.08.2015г.


 

Въпрос:

Мога ли да сменя специалността си ако съм си променил решението?

Отговор:

При кандидатстването за получаване на Ваучер за обучение по схемата "Аз мога повече" при последния прием на документи през 2012-та година, кандидатите посочваха конкретна специалност, по която желаят да преминат обучение. Ако сте одобрени за същия този курс, но желаете да преминете обучение в друга професионална квалификация или ключова компетентност, трябва да се свържете с Дирекция Бюро по Труда, където сте подали документи. Трябва да знаете също, че можете да смените обучението, за което сте одобрени, само с друго със същия брой учебни часове - напр., ако сте одобрени за обучение по Дигитална компетентност (45 уч.часа), не можете да го замените с обучение по чужд език (за него по схемата са предвидени 300 уч.часа); ако сте одобрени за курс по Фризьорство (660уч.часа - II-ра степен на проф.квалификация), не можете да го замените с курс по Оперативно счетоводство (960уч.часа - III-та степен на проф.квалификация), а новото обучение трябва също да бъде с продължителност 660уч.часа.Въпрос:

Мога ли да се откажа от курса или да го прехвърля за след време?

Отговор:

След като бъдете одобрени за получаване на Ваучер за безплатно обучение, от Бюрото по Труда ще Ви издадат документ, наречен Уведомление. Имате на разположение срок от 30 календарни дни от получаването на уведомлението, за да се запишете на курс при Доставчик на обучение по схемата ""Аз мога повече"". В края на този 30-дневен срок вие трябва:

 • да сте се записали за курс при Доставчик на обучение (важно е да знаете, че курсът може да стартира и 2 месеца, след като сте се записали, но задължително трябва да приключи преди 31.08.2015 г.)
 • ако не сте се записали за курс, да отидете в Бюрото по Труда да си удължите срока на Уведомлението с още 30 дни, през които да продължите да си търсите фирма - Доставчик на обучение при същите условия.

Ако 30-те дни срок на валидност на Уведомлението изтекат, но Вие не сте се записали за курс или не сте си удължили уведомлението, Вие губите правото си на Ваучер за безплатно обучение по схемата ""Аз мога повече"". Ако желаете да се откажете от обучението си, можете да се свържете с Дирекция Бюро поТруда във Вашия град, за да проверите каква точно е процедурата по отказване от правото на обучение по тази схема."

 Въпрос:

Мога ли да предам ваучера на мой приятел/колега?

Отговор:

Уведомлението, а в последствие и Ваучера за обучение по схема "Аз мога повече", се издават поименно на лицето, което е кандидатствало и е одобрено за обучение. В този смисъл не можете да преотстъпите правото си на обучение с Ваучер на друго лице.


 

Въпрос:

Какво е обучението по Аз мога повече - само присъствено или само дистанционно? Или е възможно да е смесено?

Отговор:

Различните Доставчици на Обучение по схемата "Аз мога повече" предлагат различни форми на провеждане на курсовете - дистанционна, присъствена или смесена. Каква ще изберете, зависи от Вас, от свободното Ви време и възможността да посещавате занятия в точно определен час.
При присъствения курс имате точно фиксирани ден и час на посещение на занятията, като те не винаги са съобразени с цялата група (хората работят на различен график и имат различни ангажименти). Дистанционното обучение по схемата "Аз мога повече" може да бъде доста по-гъвкаво, като дава възможност всеки от обучаемите в групата да усвоява знания в удобно за самия него време.
Някои курсове не могат да бъдат преминати в изцяло дистанционна форма на обучение - тогава се налага прилагането на т.нар. "смесена форма". Специфичното при нея е дистанционната форма на теорията и присъственото провеждане на практическите занятия. Това важи за голяма част от професионалните курсове - Производство на кулинарни изделия и напитки, Фризьорство, Заваряване и т.н.Въпрос:

Колко време след издаване е валиден ваучера ми?

Отговор:

Дирекция Бюро по Труда издава ваучери за обучение по схема "Аз мога повече" на лицата, които са се записали за курс при Доставчик на обучение, не по-рано от 7 календарни дни преди началото на курса. Веднага, след като бъде издаден, трябва да го предоставите на фирмата-доставчик на обучение. С този документ Вие заплащате своето обучение.Въпрос:

Какво трябва да направя ако изгубя ваучера си?

Отговор:

Ако загубите ваучера си, трябва незабавно да сигнализирате на доставчика на обучение и на Бюрото по Труда, което го е издало.


 

Въпрос:

Колко време минава докато ме одобрят за програмата Аз мога повече?

Отговор:

Няма фиксиран срок за одобрение на кандидатствалите лица по схемата "Аз мога повече". Одобрението на кандидатите става по ред на подаване на документите в дирекциите Бюро по Труда в страната - т.е. първо се разглеждат кандидатурите на тези лица, които са кандидатствали в първите дни на приема на документи.


Въпрос:

Какво става ако не успея да изкарам докрай курса с ваучер по програма Аз мога повече?

Отговор:

Със записването Ви за обучение по схема "Аз мога повече" при Доставчик на обучение и издаването на Ваучер на Ваше име за този курс, Вие се ангажирате да проведете обучението си като следите посещаемостта Ви на учебни занятия да бъде не по-малка от 80%, тъй като, според условията по схемата, всеки обучаем има право на не повече от 20% отсъствия от общия брой учебни часове. Ако надвишите този процент, Вашия ваучер за обучение ще бъде анулиран от Агенцията по Заетостта и неговата стойност няма да бъде изплатена на Доставчика на Вашето обучение. Така, ако сте подписали договор с фирмата и там фигурира такава клауза, от Доставчика на обучение може да изискат от Вас да им заплатите стойността на Ваучера. Ако имате документ, с който можете да удостоверите, че натрупаните отсъствия за конкретния период не са поради Вашето нежелание да се обучавате (т.е. имали сте заболяване, което Ви е попречило да посещавате занятия, например), а са с основателна причина, бихте могли да подадете молба към Доставчика на Обучение и Агенцията по Заетостта да бъдете прехвърлени в друга група, където да продължите обучението си.


 

Въпрос:

Какво следва, ако не издържа изпита на края на курса без ваучер?

Отговор:

В края на курса и в подготовката за изпита се изискват повече усилия, имайки предвид, че това е етапът в обучението, в който всички знания, натрупани по време на курса, се обобщават и заедно формират от вас завършени специалисти. Ако все пак не се справите на финалния изпит, ние ще ви дадем допълнително време за преговор на учебните материали и също така ще ви организираме консултация с преподавател, за да ви подготвим за следващ изпит, в удобно за вас и изпитната комисия време.
Повторен изпит не се заплаща, както и няма никакви санкции за изпит, който не е взет от първият път.

 


 

Въпрос:

Колко са позволените часове, в които мога да отсъствам, без да се анулира ваучера?

Отговор:

Позволеният брой отсъствия е 20%. За да онагледим това, ще ви дадем следните примерни курсове. За курс "Оперативно счетоводство" или "Икономика и мениджмънт" от 960ч. имате право на 192 часа отсъствие. За курс "Английски език" или "Немски език" от 300 уч. часа, позволените отсъствия са 60 уч. часа.
Съвет: Заложените позволени отсъствия са за случаи, в които наистина се налага да отсъствате. Съветваме ви да ги използвате само по предназначение, за да са налични до края на курса, в случай че наистина ви се наложи да ги ползвате.

 


 

Въпрос:

Ще получа ли учебник за курса, който съм записал(а) към ЦПО Изоблок?

Отговор:

Да, ЦПО към Изоблок предоставя оригинални учебни материали, които остават за курсиста и след края на обучението.

 


 

Въпрос:

Как да следя кои уроци ми предстоят и кои вече съм минал(а), за да нямам отсъствия?

Отговор:

Разработили сме иновативна система за контрол на присъствията и дори ще ви напомняме с SMS за консултациите с преподавател и за важни елементи от вашето обучение като тестове и предаване на задания.

 


 

english
Английски език

nemski
Немски език

ikonomika
Икономика и мениджмънт
schetovodstvo
Оперативно счетоводство

 

Оценете страницата:
слаб среден добър много добър отличен (79 отзива, 4,80 от 5)